Gunning ambulante jeugdhulp Zuid-Limburg bekend in december

Maastricht heeft de aanbesteding voor ambulante jeugdzorg opnieuw in gang gezet.In december zal duidelijk zijn welke organisatie(s) zorg gaan dragen voor de ambulante jeugdhulp in Zuid-Limburg. 

De aanbesteding voor de ambulante jeugdhulp - hulp waarbij kinderen thuis wonen en op afspraak behandeld worden - voor zowel Behandeling en Ontwikkeling was al eerder gedaan in mei maar moest worden gestaakt. In een kort geding dat een zorgaanbieder had aangespannen oordeelde de rechter dat de publicatie van de aanbesteding was gedaan voordat er aanpassingen van de Jeugdwet in werking waren getreden. De gemeenten kiezen ervoor de opdrachten te gunnen zonder gunningscriteria te hanteren en zich enkel te baseren op geschiktheidseisen. De aanpassingen van de Jeugdwet maken dit pas mogelijk sinds 1 juli van dit jaar.

foto: Pixabay - Tumisu

December

Maastricht heeft de aanbesteding nu opnieuw in gang gezet, men hoopt in december te kunnen bepalen welke partners zorg gaan dragen voor de ambulante jeugdhulp. Het stadsbestuur laat weten dat wordt geprobeerd om de eventuele overgang van jeugdigen van niet naar wel gecontracteerde partijen zoveel mogelijk te beperken. Mocht dit toch onvermijdelijk zijn dan moet dat zo soepel mogelijk gebeuren. De communicatie over de gevolgen voor de jeugdigen en gezinnen vindt in eerste instantie plaats door de zorgaanbieders zelf, aldus de gemeente.