Tien partijen willen meer mogelijkheden bij ‘wonen achter wonen’

Tien partijen in de gemeenteraad willen dat het stadsbestuur onderzoekt of de regels rondom ‘wonen achter wonen’ versoepeld kunnen worden en de voorwaarden duidelijker maakt. Zeker nu de vraag om nieuwe woningen groot is.

Wonen achter wonen houdt in dat je een woning bouwt achter een hoofdgebouw, waar ook al gewoond wordt. Bijvoorbeeld in de tuin van een al bestaande woning. Nu werkt het stadsbestuur bijna nooit mee aan initiatieven waarbij dit het geval is. Zeker in het centrum van de stad niet. De precieze voorwaarden zijn echter nooit vastgesteld door de raad, maar door de jaren heen ontstond meer een richtlijn bij dergelijke aanvragen.

CDA-raadslid Mat Brüll trekt nu aan de bel. “De huidige gehanteerde richtlijn zorgt voor de nodige verwarring in zowel de raad als de stad. Het stadsbestuur moet eenduidig de voorwaarden vastleggen waaraan bij aanvragen voor wonen achter wonen wordt getoetst. Zeker nu er vanwege de wooncrisis meer woningen nodig zijn in Maastricht.”

De partij krijgt bijval van D66, Volt, VVD, Senioren Partij, Partij Veilig Maastricht, PvdA, SAB, SP en M:OED. En met deze meerderheid kan het voorstel van Brüll al op een akkoord rekenen, alvorens het dinsdag in de raad wordt behandeld.

Ronald van den Hoven