Tegemoetkoming hoogwaterschade bij auto’s

Gedupeerden van de hoge watersnoodramp, afgelopen juli kunnen nu via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor schade die hun auto hierdoor heeft opgelopen. 

De aanvraag kan worden gedaan door mensen die tijdens de wateroverlast in bezit waren van een WA of WA+ verzekering en wiens schadeclaim door hun verzekering werd afgewezen. Het gaat om een totaalbedrag van maximaal 2700 euro per persoon, per goedgekeurde aanvraag. Om deze vergoeding te ontvangen moet er een bewijs bij de RVO worden ingediend dat aantoont dat de auto ‘total loss’ is. Daarnaast moeten zij ook bewijs tonen waarin staat dat hun schadeclaim werd afgewezen. 

‘Wij moeten iedere melding binnen 13 weken wettelijk afhandelen, maar streven ernaar om dit binnen 4 tot 6 weken te doen. Afhankelijk van hoe complex de situatie is, natuurlijk’, aldus Thomas van Oortmerssen, RVO woordvoerder voor Duurzaam en innovatief ondernemen. 

Getroffenen kunnen tot 15 december hun schade bij de RVO melden. Tot nu toe zijn er in totaal 1135 schademeldingen gemaakt.