Te veel stikstof in meeste Natura 2000-gebieden rondom Maastricht

Vijf van de zeven Natura 2000-gebieden rondom Maastricht hebben te maken met een teveel aan stikstof. Dat blijkt uit cijfers van de zogenaamde Aerius Monitor, een programma waarmee de Nederlandse stikstofneerslag wordt bijgehouden in zones die vallen onder het netwerk van beschermde natuurgebieden.

Gebieden als de St Pietersberg en het Jekerdal, het Bunderbos, het Savelsbos en de Bemelerberg zijn al zodanig belast dat toename van nog meer stikstof niet is toegestaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld verdere bebouwing daar alleen mogelijk is als dat gefaseerd gebeurt of als er gebruik wordt gemaakt van elektrisch materieel.

Ronald van den Hoven

Inventarisatie
Omdat vooral landbouw zorgt voor een teveel aan stikstof, is Maastricht onder meer bezig met het opstellen van een inventarisatie van de agrarische ondernemers in en om de stad. Die moet in kaart gaan brengen op welke manier de landbouw duurzamer en dus stikstofvrijer kan worden gemaakt.
Hoe dan ook zal de forse overbelasting van de Natura 2000-gebieden rond Maastricht niet op korte termijn in te dammen zijn, zo laat het stadsbestuur weten.