Tanspenning voor burgemeester Annemarie Penn-te Strake

Annemarie Penn-te Strake heeft vrijdag de Tanspenning ontvangen. De onderscheiding van de universiteit wordt uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de onderwijsinstelling. Uit handen van Rianne Letschert, bestuursvoorzitter van de UM, ontving de burgemeester de penning.

Letschert: “Burgemeester Penn-te Strake is een belangrijke steun voor de universiteit. Onder meer doordat zij altijd duidelijk maakt dat een goed ontwikkelde, internationale universiteit van grote waarde is voor de stad en de provincie. Tegelijk houdt ze daarbij het belang van een goede verbinding tussen stad en universiteit voor ogen. Bijvoorbeeld via haar bestuurlijke inbreng in het programma Student en Stad, gericht op de ontwikkeling van Maastricht (als oudste stad van Nederland met de jongste universiteit van Nederland) tot een universiteitsstad waarin de leefbaarheid voor alle inwoners optimaal is en studenten maximaal geïntegreerd zijn.”

De Tanspenning is de hoogste onderscheiding van de UM.