Subsidieregeling amateurkunsten aangepast

Het wordt voor amateurverenigingen eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor een activiteit op cultuurgebied.

Bovendien wordt de subsidieregeling uitgebreid voor activiteiten met een sociaal-maatschappelijk karakter of activiteiten die de artistieke ontwikkeling van een organisatie bevorderen. Tot slot wordt ook de subsidienorm van een minimum aantal leden aangepast.

De aanpassingen zijn door de gemeente ingevoerd na gesprekken met amateurkunstverenigingen. Op deze manier wil de gemeente het actief deelnemen aan culturele activiteiten nog meer stimuleren en ondersteunen.