Subsidie voor onderzoekers MUMC+ bij studie naar inzet hartlongmachine

Er komt een grootschalig onderzoek naar de inzet van een hartlongmachine bij levensbedreigende hartproblemen. Hiervoor krijgen onderzoekers van het Maastricht UMC+ een subsidie van 140.000 euro, toegekend door de Internationale gemeenschap voor hart- en longtransplantatie.

Overnemen
Wanneer een patiënt kampt met een aandoening die gevolgen heeft voor het functioneren voor het hart of de longen, kan deze ondersteuning krijgen van de hartlongmachine. Die neemt de functie van beide organen tijdelijk over. Soms enkele uren, maar in andere gevallen zelfs weken.

Onderzoek
De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe de inzet van de machine verloopt onder een groep patiënten in meer dan twintig ziekenhuizen verdeeld door Europa. Hieruit moet duidelijk worden hoe bepaalde complicaties optreden, hoe de functie van hart en longen zich ontwikkelt en hoe patiënten herstellen. Ook moet in de toekomst beter te voorspellen zijn welke patiënten echt baat hebben bij de inzet van de machine.

Foto: MUMC+


Meer nieuws