Subsidie voor de Maastrichtse bij

Het project van het CNME, genaamd Bijensnoer, is gekozen als één van de tien projecten voor de biodiversiteitherstel-subsidie. Deze subsidie zet men in voor projecten die het herstel van bepaalde diersoorten die dreigen uit te sterven in een bepaalde omgeving te stimuleren  

Migrerende vissen zonder habitat in Zuid-Holland of bedreigde spotvogels in Friesland: kortom voor allerlei uitdagingen op het gebied van biodiversiteit. In Maastricht is dat met dit project voor de bij. Het geld komt van het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteit. Samen met burgers, scholen en bedrijven wil het CNME ervoor zorgen dat bijen plekjes, hotspots krijgen door heel Maastricht krijgen om de insectensoorten beter te laten gedijen in de stadse omgeving. Deze zijn al op enkele manieren ingericht, denk aan de beplanting op de groene loper, en de A2-tunnel, maar dat kan ook op je eigen balkon of tuin. Het Bijensnoer project is beoordeeld op zeven criteria zoals het creëren van maatschappelijk draagvlak en het niet in tegenstrijdigheid zijn met bestaande wetten en regelgeving.