Subsidie van 1,8 miljoen euro voor onderzoek naar gepersonaliseerde behandeling dikkedarmkanker

Een samenwerking van het Maastricht UMC+ met diverse andere organisaties en landelijke universitaire ziekenhuizen naar een meer persoonsgerichte behandeling van uitgezaaide dikkedarmkanker heeft een subsidie van 1,8 miljoen euro gekregen.  

De samenwerking van onder andere  patiëntorganisaties, hogescholen en universitaire ziekenhuizen krijgt de subsidie van het NWO - de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 

Dikkedarmkanker is de derde meest voorkomende kankerdiagnose, met een overlevingskans van ongeveer 65%. De behandeling met chemotherapie  is echter regelmatig niet succesvol Vooraf is vaak niet te voorspellen wie baat heeft bij de chemotherapie en wie niet. Een aantal patiënten krijgt last van ernstige bijwerkingen zoals koorts en ernstige diarree, waarvoor regelmatig een ziekenhuisopname nodig is. Deze nadelen hebben een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven van de behandelde patiënten. 

Ronald van den Hoven

Persoonsgericht 

Onder leiding van het MUMC+ hebben verschillende patiëntorganisaties, hogescholen en universitaire ziekenhuizen daarom de krachten gebundeld om te zien hoe de behandeling beter op de persoon kunnen worden afgestemd.  

Onderzoeksleider professor oncologische chirurgie Marjolein Smidt (Maastricht UMC+): ‘Mijn missie is: minder behandelen met meer resultaat. Daarom is het nodig om onderzoek te doen naar manieren om te voorspellen of iemand überhaupt baat zal hebben bij deze vorm van chemotherapie. Daarnaast is het cruciaal dat we indicatoren bepalen waarmee we de behandeling kunnen optimaliseren, bijvoorbeeld qua dosering. Tot slot willen we een risico inschatting kunnen maken voor de kans op die ernstige diarree en zelfs daar vooraf op kunnen anticiperen.’

Optimale behandeling: 3 factoren

In de studie, onder de naam OPTIMA, gaan de onderzoekers kijken naar drie zaken. Men gaat poepbacteriën analyseren om te bepalen of mensen risico lopen op diarree als bijwerking. Men doet genetisch onderzoek naar cellen in de tumor, daarmee kunnen behandelaars nagaan of de tumor gevoelig is voor het medicijn irinotecan. En tenslotte doet men genetisch onderzoek op basis van bloedafname, daarmee kan vastgesteld worden welke dosis chemotherapie optimaal is voor de behandeling.


Meer nieuws