Stuw beschadigd: hogere waterstand

Rijkswaterstaat heeft geconstateerd dat door schade aan de constructie de stuw bij Borgharen niet helemaal gestreken, of weggehaald, kan worden. Daardoor zal het water van de Maas tussen Ternaaien en Borgharen hoger zijn dan normaal.

En dat heeft weer tot gevolg dat de keersluis bij Limmel eerder dicht gaat en de doorvaart daar dus tijdelijk gestremd is. De gebruikers van het Julianakanaal en de woonbootbewoners zijn door Rijkswaterstaat op de hoogte gebracht.

Herstel
Het herstel van de schade aan de stuw kan pas na de reguliere hoogwaterperiode plaatsvinden en dat kan weleens april volgend jaar zijn.

Tineke Dijkstra