Studenten komen met petitie tegen fysieke examens in het MECC

Studenten van de rechtenfaculteit komen met een petitie tegen het fysiek afnemen van examens in het MECC. De fysieke toetsing vindt over twee weken plaats. Veel studenten, met name uit het buitenland, hebben een probleem met het feit dat er honderden studenten in het congrescentrum bij elkaar komen voor de toetsen. Net als voorheen willen zij online examens. De petitie is 218 keer ondertekend en aangeboden aan de UM.

We denken dat het niet handig is gezien de coronasituatie. Het aantal coronazieken neemt toe en er is een nieuwe variant verschenen. De vorige periode bijvoorbeeld, waren er een paar gevallen van studenten die ziek bleken en examens hadden afgelegd in het MECC. Daarnaast zijn er persoonlijke redenen. Veel studenten gaan terug naar huis tijdens de kerstvakantie en zij kunnen hun families thuis besmetten.

• Adeline Mosozi, intiatiefnemer petitie en rechtenstudent uit Wallonië

Ook Amerikaanse rechtenstudente Victoria Alexander (derde op de foto van links naar rechts) maakt zich zorgen over het vooruitzicht van 'live' tentamens afleggen, zoals de UM het fysiek afnemen in het MECC noemt. Zij voorziet dat onder de studenten het virus zich verspreidt en zo de bevolking van Maastricht en Nederland in gevaar brengt. Met de naar huis kerende buitenlandse studenten komen daar Europa en zelfs andere werelddelen nog eens bij volgens haar. Daarnaast is het vooral een risico dat haar raakt op persoonlijk vlak. Ondanks vaccinatie behoort Alexander tot een van de  risicogroepen. voor de eerste keer sinds twee jaar ziet zij haar moeder en andere familieleden rond kerst in Parijs weer. Een emotioneel weerzien vooral gezien het feit dat haar moeder het virus in Amerika maar net overleefde . Een hereniging die nu dus in gevaar komt, zo stelt ze. 

Maatregelen 

Koen Augustijn van de UM benadrukt dat de universiteit de zorgen van de studenten begrijpt, maar dat de universiteit probeert volgens de landelijke richtlijnen fysieke toetsing door te laten gaan. Net zoals dat overigens bij andere Nederlandse universiteiten gebeurt. Er is volgens hem alles aan gedaan om rekening te houden met de veiligheid van de studenten. De UM huurt extra hallen af in het MECC om de anderhalve meter te waarborgen bij de zitplekken en er zijn ook looproutes. Daarbij zet men meer stewards in die op veiligheid moeten toezien. Verder blijven de hygiënemaatregelen zoals het desinfecteren van de de tafel en stoel voor en na het examen  gelden. Tot slot moeten studenten bij corona gerelateerde klachten zich ziek melden en thuis blijven.

Extra toetskans

Als een student van de UM klachten heeft en daardoor de toets niet maakt verspeelt hij of zij daarmee niet de eerste toetskans, laat Augustijn weten.  Normaliter is dat altijd het geval bij ziekte; na de eerste zit was er nog één laatste tweede gelegenheid om de toets te halen. Nu krijgen zij dus een extra toetsmoment als ze door corona-omstandigheden hun tentamens niet kunnen maken. 

Waarom toch niet online?

Toch begrijpen de rechtenstudenten de reactie van de universiteit niet helemaal. Zij stellen dat zij al meer dan een jaar online examens aflegden en vragen zich af waarom dat nu niet kan. Ook omdat andere faculteiten en studies zoals psychologie en FASOS dit, volgens hen, komende toetsperiode wél doen.

Voor sommige tentamens, kleiner van omvang of een ander type, is het mogelijk om deze online te doen. Voor een aantal tentamens, van vaak grotere omvang, is dit niet mogelijk. Ook omdat aan online tentaminering nadelen zitten. De ervaringen bij het thuis maken zijn niet alleen maar positief. Studenten maken zich zorgen over bijvoorbeeld de wifi-verbinding. Met de veiligheidsmaatregelen die we nu in het MECC treffen, denken we nu veilig tentamens te kunnen afnemen. Koen Augustijn, Universteit Maastricht

• .