Streekvervoer gaat vanaf 6 februari vijf dagen staken

Het streekvervoer gaat vanaf volgende week maandag opnieuw landelijk staken, deze keer vijf dagen achtereen. Dat melden vakbonden FNV en CNV, nadat werkgevers niet hadden gereageerd op een ultimatum.

Buschauffeurs
De cao waarvoor gestaakt wordt heeft betrekking op 13.000 werknemers, met name buschauffeurs. Een eerdere staking van alleen FNV zorgde ervoor dat ongeveer 40 procent van het openbaar vervoer uitviel in verschillende regio’s.

Ultimatum
Na het indienen van het ultimatum liet de Vereniging van Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) al weten dat het cao-voorstel wat voorligt komt te vervallen als de bonden overgaan tot een staking. Dat betekent dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel om de cao-besprekingen van voren af aan te beginnen.

Acties
"Had er nog iets nieuws in dat voorstel gestaan, dan hadden we opnieuw een verkenning kunnen doen", stelt een woordvoerder van CNV. "Maar daar was geen sprake van". De bonden gaan dan ook niet in op het tegenultimatum van VWOV, en gaan deze week acties voorbereiden. "We achten de kans niet groot dat de werkgevers alsnog in gesprek willen. Daarom kijken we nu met de collega's van FNV hoe we onze acties gaan inrichten."

Actiebereidheid hoog
Een woordvoerder van FNV denkt dat er veel werknemers zich zullen aansluiten bij de staking. "Bij de vorige staking ging het met name nog om leden van FNV. Toen was de actiebereidheid al hoog, en die zie je vaak toenemen gedurende de dagen. En nu komen de leden van CNV daar nog eens bij." FNV en CNV eisen respectievelijk een loonsverhoging van bijna 17 procent dit jaar en 14 procent uitgespreid over achttien maanden. Het bod van VWOV komt neer op een "verbetering van de arbeidsvoorwaarden" met 11 procent.

Grens van haalbare
"Ons cao-voorstel is bovengemiddeld hoog", zei VWOV-voorzitter Fred Kagie vorige week. "Dit is de grens van het haalbare. We vragen bonden met nadruk om hiervoor niet weg te lopen, maar om onze werknemers deze stappen te gunnen en te gaan voor rust in onze branche en zekerheid voor de reizigers", aldus Kagie.

Daar blijft de werkgeversvereniging bij. "We gaan niet op basis van een ultimatum van de vakbond of op basis van stakingen opnieuw aan tafel", laat een woordvoerster van VWOV weten.

Vraagtekens
De werkgevers stellen bovendien vraagtekens bij de actiebereidheid van het personeel. "We horen veel geluiden in onze bedrijven van medewerkers die het voorstel van de werkgevers wel steunen. De stakingsbereidheid is in onze sector lang niet zo hoog als de bonden zouden willen, of doen voorkomen", aldus de zegsvrouw.

Ontwrichtend
Maar ook als de totale impact meevalt, en het openbaar vervoer deels blijft rijden, zijn de reizigers van wie de bus niet rijdt toch de dupe. "We zijn een hele zichtbare sector. Acties werken ontwrichtend en dat weten de vakbonden ook. Stakingen duperen reizigers op de dag zelf en ze hebben ook effect op het behoud van reizigers voor de lange termijn", stelt VWOV. "De bonden hebben nog altijd de gelegenheid om tot morgen 17:00 uur te reageren en in te gaan op ons voorstel. We hopen dat het alsnog kan gaan om de inhoud."

Door de "halsstarrige opstelling" van VWOV ziet FNV geen aanleiding om weer in gesprek te gaan, aldus de woordvoerder. "In theorie zou het kunnen dat de werkgevers deze week tot inkeer komen, maar dat is aan hen."