Stadsbestuur gaat niet akkoord met wijziging plannen brug Itteren

Het stadsbestuur is verbaasd over de reden die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgeeft waarom de brug in Itteren gerenoveerd wordt en niet vernieuwd, zoals in eerste instantie werd afgesproken. Volgens het ministerie zijn er prijsstijgingen bij bouwkosten sinds de coronacrisis, waardoor een nieuwe brug creëren echt te duur wordt.

De overeenkomst, waarin de originele plannen staan beschreven, dateert echter van december 2020, toen de economische gevolgen van de crisis al meer dan een half jaar bekend waren. Bovendien is er nooit gesproken over een maximaal budget, zo schrijft wethouder John Aarts.

Hij stelt dat de gemeente geen enkele reden ziet om akkoord te gaan met een wijziging van de plannen en over te gaan tot renovatie. Zeker ook niet aangezien de in slechte staat verkerende brug de enige verkeersverbinding over het Julianakanaal is en er intensief gebruik van wordt gemaakt. 

Ronald van den Hoven