Stadsbestuur benadrukt dat donatie Turkije naar hulporganisaties gaat

De gemeente geeft aan dat de donatie aan Giro 555 voor de aardbeving in Turkije noodzakelijke hulp was en geen politiek oordeel is over het beleid van de Turkse overheid. Dat geeft het college als antwoord op verschillende vragen die acht Maastrichtse partijen hebben gesteld naar aanleiding van de donatie.

Zij betitelen het gevoerde beleid in Turkije als ‘soms corrupt’. De partijen vinden bovendien dat de overheid niet de rol heeft om andere landen te helpen die een ramp meemaken.

De gemeente geeft aan dat de overgemaakte donatie bestemd is voor samenwerkende Nederlandse hulporganisaties die noodhulp verlenen in het rampgebied.

Voor de donatie is de post ‘onvoorzien’ gebruikt; een gedeelte van de begroting waar het college bevoegd is om over te beslissen. Er werd één euro per Maastrichtse inwoner overgemaakt; dat komt dus neer op ongeveer 120.000 euro.