SP: alarmfase 1 voor het milieu

SP-raadslid Jack van Gelooven wil dat het gemeentebestuur stopt met het onderzoeken en in kaart brengen van alternatieve milieumaatregelen en de reeds bestaande plannen versneld invoert.

Daarbij gaat het onder meer om effectievere openbaar vervoer-verbindingen, het weren van doorgaand verkeer, het instellen van een maximumsnelheid van 30 km per uur in de stad en het project Zero Emissie Stadslogistiek, waarbij CO2-uitstotende bestelwagens en vrachtauto's de stad niet meer in mogen.

Het SP-raadslid wil dat de gemeente hiervoor extra budget uit de algemene reserves beschikbaar stelt.