Gebrekkige ventilatie leidt tot slechtere schoolprestaties

Slechte ventilatie op scholen heeft invloed op de prestaties van kinderen in basisschoolklassen. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een groot onderzoek dat de Universiteit Maastricht deed bij 270 klaslokalen van 27  Zuid-Limburgse scholen.

CO2
De studie toonde aan dat kinderen die blootgesteld waren aan verhoogde CO2 niveaus tijdens een leerperiode hun toetsen slechter maakten, en dat was vooral te zien bij lezen en rekenen. Door corona verstrekt de overheid al subsidie aan scholen om de ventilatie op orde te krijgen, maar dat is volgens de onderzoekers niet genoeg. Zij dringen aan op meer investering, op verscherping van de eisen wat betreft de luchtkwaliteit op school en meer handhaving hierop.

Ronald van den Hoven