Sint Servaasbrug 's avonds en 's nachts tijdelijk in hoogstand

In verband met de verhoogde afvoeren van de Maas zet Rijkswaterstaat vanaf vanmiddag de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts in de hoogstand. Zo worden risico’s voor de scheepvaart weggenomen.

Zoals bekend wordt de Sint Servaasbrug ’s avonds en ’s nachts niet meer bediend. De camerabeelden die de medewerkers van de bediencentrale moeten gebruiken, zijn zonder daglicht niet duidelijk genoeg. 

Meer stroming en minder ruimte

Nu het peil van de Maas de komende dagen zal stijgen betekent dat voor schippers dat de stroming sterker wordt en dat de ruimte onder de door brug kleiner wordt. Door de sterkere stroming kunnen schepen moeilijk of niet afremmen. Om de risico’s voor de scheepvaart te ondervangen heeft Rijkswaterstaat samen met de gemeente Maastricht besloten om de brug hoog te zetten tijdens de uren dat de brug gestremd is. Het gaat om de periode tussen 16:30 uur en 08:30 uur.  

Als de afvoer van de Maas weer gedaald is, wordt deze maatregel opgeheven.

Foto: ©Rijkswaterstaat – Studio Retouched