Samenwerking Maasvallei en Envida om burgers langer thuis te laten wonen

Woningcorporatie Maasvallei en zorginstelling Envida willen ervoor zorgen dat burgers zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Hiervoor hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Met deze samenwerking geven beide partijen invulling aan het beleid van de overheid dat er op gericht is mensen zo lang mogelijk op zichzelf te laten wonen. "Dit betekent dat er een passende woning op de juiste locatie nodig is. Maar daarnaast ook goede en juiste zorg op de juiste plek", is te lezen in een gezamenlijke verklaring van Maasvallei en Envida. 

De samenwerking levert nu al enkele projecten op. Bijvoorbeeld het aanbieden van arrangementen. Waar wonen en zorg voorheen apart werden georganiseerd, kan er nu een pakket worden afgesloten waar beide elementen in verwerkt zitten, waardoor maatwerk geboden wordt. 

Envida en Maasvallei hebben de sloop-nieuwbouwlocatie aan de Gerard Walravenstraat op het oog. Hier wordt de mogelijkheid van een woonzorgconcept onderzocht, waarvan de realisatie in 2025 gepland staat. Ook de bestaande woonzorglocatie aan het Recessenplein wordt wellicht getransformeerd naar een nieuwe woonzorgvorm met daarbij de mogelijkheid van eerder genoemd arrangement.