Rijkssubsidie voor Tregaterrein niet toegekend

Naar verwachting zal rondom februari 2022 meer duidelijkheid zijn over de bestemming van het Tregaterrein, zo laat het stadsbestuur weten. De subsidie die de gemeente aanvroeg bij de regeling Woningimpuls van het rijk is in ieder geval niet toegekend. Maar woningbouw op het gebied wordt nog steeds onderzocht.

Om betaalbare woningbouw in Nederland te versnellen stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage beschikbaar. Met het geld moeten de komende tien jaar 900.000 woningen bijgebouwd worden, en dan gaat het vooral om betaalbare huizen voor starters en middeninkomens. De Woningbouwimpuls is bedoeld om specifiek projecten te steunen die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen.

Maastricht had ten behoeve van de bouw van 570 woningen in Limmel een aanvraag gedaan voor € 1.382.737,- . Maar dat bedrag is niet toegekend, laat het stadsbestuur weten. Van de 65 landelijk ingediende plannen konden er maar 36 rekenen op een bijdrage. De belangrijkste overweging bij toekenning was dat het moest gaan om gemeenten / regio’s waar de woningnood het hoogst is. Het plangebied Trega/Zinkwit zat daar niet bij. 

Onderzoek

Woningbouw op het terrein wordt nog wel onderzocht. In afstemming met onder andere stedenbouwkundige Ziegler Branderhorst en met de interne disciplines stedenbouw, wonen, economie, planeconomie, zal begin januari 2022 worden bepaald welke scenario’s mogelijk zijn. Eind januari 2022 worden die afgestemd met overige betrokkenen zoals de eigenaar van het Zinkwitterein en het Buurtnetwerk Limmel. Rondom februari moet het woningbouwplan dan meer inzichtelijk worden. 

Nieuwe aanvraag

Hulp van het rijk is overigens nog niet van de baan. Omdat er ook de komende jaren nog een groot tekort is aan betaalbare woningen, heeft het demissionaire kabinet besloten om de woningbouwimpuls voort te zetten. In 2022 kunnen gemeenten nieuwe aanvragen doen. In totaal  stelt het rijk hiervoor  € 250 miljoen beschikbaar. Afhankelijk van de gang van zaken en de voorwaarden voor de nieuwe aanvraag, kan Maastricht overwegen om opnieuw een verzoek in te dienen.