Rijksbijdragen voor gemeentelijke mobiliteitsplannen

De gemeente krijgt van het Rijk 13 miljoen euro om twee projecten mee te financieren. Het gaat daarbij om het oplossen van mobiliteitsproblemen bij de woningbouwprojecten Geusselt en omgeving en op het Trega-Zinkwit Terrein. Dat laat wethouder John Aarts aan de gemeenteraad weten.

Een Rijksbijdrage om de knelpunten rond het station aan te pakken, zoals een betere voetgangers- en fietsverbinding, is afhankelijk van onderzoek dat door ProRail wordt gedaan. Hierbij wordt ook het burgerinitiatief van Luc Soete en Jo Coenen om tot een nieuwe indeling van het stationsgebied te komen, meegenomen.

De aanvraag vanuit de gemeente om een bijdrage te krijgen voor een grote fietsenstalling in het centrum, is niet toegekend.