Rijkswaterstaat neemt maatregelen tegen laag water Zuid-Willemsvaart

Het dalende waterpeil van de Zuid-Willemsvaart heeft mogelijke gevolgen voor woonboten in de omgeving van Maastricht, zo laat Rijks Waterstaat weten. Door de langdurige droogte en de daarmee gepaard gaande lage waterafvoer, daalt het waterpeil van de Zuid-Willemsvaart.

De kielspeling is de afstand tussen de onderkant van een schip en de rivierbodem en deze was voor woonboten nog slechts twee centimeter boven de alarmgrens. Deze grens is zo afgesproken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat. Door één kubieke meter water per seconde extra richting de Zuid-Willemsvaart te sturen via de voedingsduiker in Bosscherveld, moet schade aan natuur en woonboten worden voorkomen

Met deze extra watertoevoer verwacht Rijkswaterstaat dat het waterpeil de komende dagen stabiliseert. De eerste gunstige effecten van het toegevoerde water zijn ook reeds waarneembaar. Zo is de kielspeling gestegen naar drie centimeter boven de alarmgrens. Afhankelijk van de wateraanvoer in de komende week moet blijken hoe lang Rijkswaterstaat de waterstand op peil kan houden. Zodra het waterpeil door de huidige omstandigheden niet meer houdbaar is, zullen woonbootbewoners opnieuw geïnformeerd worden. Daarentegen dienen zij eventueel zelf maatregelen te nemen wat betreft de oeververbindingen van hun woonboot.