Rijk reserveert geld ten behoeve van woningbouw op Tregaterrein en Geusselt

1,2 miljard euro heeft het kabinet uitgetrokken voor het bouwen van 135.000 woningen binnen de komende vijf jaar. Voor Maastricht staat een bedrag gereserveerd van ruim 24 miljoen euro. Het geld is bedoeld voor 972 woningen bij de Geusselt en 950 woningen op het Tregaterrein.

Woningtekort

Het woningtekort in Nederland is groot. Tot en met 2030 zullen er 900.000 nieuwe huizen bij moeten komen. Om dit te bespoedigen hebben minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat samen met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in samenwerking met de regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt.

Voorstellen

Daarvoor heeft men in het afgelopen voorjaar Nederlandse gemeenten gevraagd nieuwe woningbouwvoorstellen voor betaalbare woningen in te dienen. Het moest dan gaan om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen in de infrastructuur - zoals de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation -  versneld gerealiseerd kunnen worden. Voor deze investeringen heeft het kabinet 1,2 miljard uitgetrokken. Daarmee kunnen binnen vijf jaar 135.000 nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd.  

Tregaterrein en Geusselt
Uit de ingezonden voorstellen zijn verspreid over het hele land 70 projecten gekozen. 32 voorstellen zijn zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de verschillende regio’s al concrete afspraken zijn gemaakt. De 38 andere plannen staan op de reserveringlijst. Ook het Tregaterrein in Limmel - dat vorig jaar december nog  te maken had met een afwijzing van Rijkssubsidie - en het Geusseltterrein staan op deze lijst. Voor beide gebieden is een bedrag gereserveerd van respectievelijk 11.495.000 en 12.705.000 euro. Goed voor 950 woningen op het Tregaterrein en 972 woningen op het Geusseltterrein.

Naar verwachting zal in het najaar gesproken worden over de plannen.