Reorganisatie gemeente Maastricht raakt 700 ambtenaren

De gemeente Maastricht wil per 1 juli een reorganisatie doorvoeren die ruim 700 ambtenaren treft. Alle functies worden herzien en taken en mensen worden verplaatst. De gemeente investeert structureel een miljoen euro in de reorganisatie. Voor het in stand houden van een goede organisatie moet er jaarlijks 1,9 miljoen bij komen, meent gemeentesecretaris Gert-Jan Kusters.

Achterstand wegwerken
Het ingrijpen van de secretaris is nodig omdat de organisatie is verouderd. Er zou volgens Kusters sprake zijn van een achterstand van tien jaar, waarbij systemen achterhaald zijn en niet goed wordt samengewerkt tussen personeel en afdelingen. Met de reorganisatie wordt het ambtelijke apparaat toekomstbestendig gemaakt. Er komen drie centrale afdelingen: bedrijfsvoering, sociaal en fysiek, ieder met een eigen directeur. Nu heeft iedere afdeling nog zijn eigen bedrijfsvoering."

In principe wordt er niemand ontslagen, maar door het herzien van taken en functies zullen mensen wel verschuiven. En daar moet je wel toe bereid zijn", stelt Kusters. "De burger gaat er aan het loket niks van merken, maar krijgt wel een betere dienstverlening."

Andere cultuur
Ook wil Kusters een andere cultuur realiseren, waarbij niet alleen kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Van personeel wordt een actieve houding, meer betrokkenheid bij de Maastrichtse inwoners en goed met feedback kunnen omgaan, verwacht.

Mogelijkerwijs ontslag
Wanneer een ambtenaar zich niet naar de nieuwe hervormingsplannen buigt, zou dat mogelijkerwijs ontslag kunnen betekenen, zo bevestigt de gemeente. Medewerkers hoeven vooralsnog niet te vrezen voor hun plek. "In principe is er voor iedereen plaats in de herberg. Mits er een positieve houding is", aldus Kusters.

Door een vacaturestop wordt in eerste instantie intern naar invulling gekeken. "Maar het moet natuurlijk wel bij die persoon passen", stelt de gemeente. De reorganisatie raakt ook 80 leidinggevenden.


Meer nieuws