Raad worstelt met miljoenen voor Xonar: 'Zorgelijke signalen'

Dinsdagavond was in de raadzaal een informatiesessie voor raads -en burgerleden. Die was bedoeld om meer duidelijkheid te krijgen over het herstelplan van Xonar. Later deze maand moet er besloten worden over de anderhalf miljoen euro die de gemeente Maastricht moet overmaken om de noodlijdende zorginstelling te redden. 

In totaal moeten de Zuid-Limburgse gemeenten acht miljoen euro overmaken aan Xonar.

Keuze
Recent is uit vragen gebleken dat de raad eigenlijk helemaal geen keuze heeft of ze de anderhalf miljoen euro wil overmaken aan Xonar. Zelfs nu uit antwoorden van de wethouder aan raadsleden blijkt dat de oorzaak van de tekorten gezocht moeten worden in de bedrijfsvoering van de zorginstelling. Als de raad van Maastricht, of die van een andere deelnemende 16 gemeenten besluit om Xonar niet te willen steunen, kan het ministerie namelijk zelf het geld bij de gemeente weghalen, dit valt onder het zogenaamd budgetrecht. "We kunnen eigenlijk alleen maar instemmen, anders zal het ministerie ons overrulen", vertelt raadslid Gabrielle Heine aan RTV Maastricht.

Mutsaersstichting
Tijdens de vergadering ontstond ook nog discussie over een artikel dat gisteren is uitgebracht door nieuwswebsite Follow The Money. Daarin wordt gesteld dat de Mutsaersstichting, die wil fuseren met Xonar, zelf ook verlies draait. In het artikel wordt verder melding gemaakt over de hoge werkdruk en mismanagement bij een van de dochterbedrijven van de Mutsaersstichting in Brabant. Een van die ondernemingen zou sinds de aankoop door de Mutsaersstichting in 2020, op dit moment technisch failliet zijn. In de raad ontstonden daardoor nieuwe zorgen over de komst van Mutsaers naar onze stad. Verantwoordelijk wethouder Hubert Mackus (CDA): "De signalen die we krijgen zijn zorgelijk." Xonar geeft aan RTV Maastricht aan dat het niet aan hen is om te reageren op het artikel van Follow The Money. De Mutsaersstichting reageert helemaal niet.

Artikel gaat verder onder de foto.

Ronald van den Hoven

Geheimhouding
Een ander discussiepunt ging over het wel of niet geheim houden van de vergadering. Raadsleden worstelen met het feit dat sommige stukken openbaar zijn en sommige geheim gehouden moeten worden voor het bedrijfsbelang van Xonar. "Xonar is een gelijkwaardige partner, wij kunnen dan niet zeggen dat het in openheid moet", legt raadslid Heine uit. De PVV was fel vóór het openbaar houden van de vergadering: "Vanwege het transparant houden van alles", duidt burgerlid Jhon Miesen.

Op 26 september zal de raad voor of tegen het voorstel stemmen om Xonar al dan niet te steunen met de nodige acht miljoen.