Raad stemt voor onderzoek uitbreiding openingstijden: 'zondag niet meer heilig'

Er komt een onderzoek naar het mogelijk verruimen van de openingstijden op zondag van winkels die voedselwaren verkopen. Nu is het zo dat winkels van 12:00 uur tot 18:00 uur open zijn.

Discussie
Het verruimen van de openingstijden is een onderwerp dat al langere tijd voor veel discussie zorgt in de raad. Zo pleiten voorstanders voor het verruimen omdat bijvoorbeeld tweeverdieners doordeweeks werken en daarom in het weekend naar de winkels willen. 

Amerikanisering
Tegenstanders geven juist aan zich zorgen te maken over de 'Amerikanisering', zoals Bennie van Est van Partij 50+ het noemt. Zij vinden het tevens geen goede zaak dat kleine ondernemers gedwongen worden hieraan mee te werken. Ook GroenLinks had kritiek op het plan: "Dit zorgt voor meer consumeren, terwijl wij juist zijn voor consuminderen." 

Van mening veranderd
Maar er zijn ook partijen die inmiddels van mening zijn veranderd. Zo vertelde Tiny Meese van Partij Veilig Maastricht in het verleden fel tegen het uitbreiden van winkeltijden te zijn geweest. "Die dag is voor familie en het verenigingsleven", stelde ze toen. De partij denkt er nu anders over. "Anno 2023 gaan we er niet meer tegenin. Als de winkeliers het willen, gaan we erin mee", aldus Tiny Meese.