PVM wil dat gemeente rug recht houdt bij transformatie ENCI-gebied

De Partij Veilig Maastricht (PVM) wil dat de gemeente er bij de ENCI op aandringt dat het bedrijf zich aan de in het verleden toegezegde verplichting houdt om de groeve te transformeren.

‘Afgelopen week vernamen wij uit de krant dat de ENCI een poging aan het doen is om zich aan de verplichtingen, die in het verleden met betrekking tot het transformatieplan gemaakt zijn, te onttrekken. Men wil af van het zogenaamde kettingbeding, een afspraak waarbij verplichtingen doorgegeven kunnen worden aan een nieuwe partij die gronden en gebouwen van de ENCI over zal kopen. Daardoor kan de ENCI voor veel meer geld hun gronden en gebouwen verkopen en kan de het bedrijf nog een keer flink cashen’ zo schrijft de partij aan het gemeentebestuur.

De ENCI voert volgens de PVM als argument aan dat de reeds uitgevoerde afspraken veel meer geld hebben gekost dan voorzien.  ‘Maar dat is niet ons probleem. De ENCI klaagde ook niet toen ze nog even wat extra mergel uit de berg gingen halen, terwijl onze inwoners dit duidelijk niet meer wilden. In 2006 kapte de ENCI zonder de bezwaarprocedure af te wachten anderhalve hectare bos waardoor er een onherstelbare situatie ontstond.

In 2014 kwam de ENCI zonder milieuvergunning te zitten en legde de politiek, zowel lokaal als provinciaal de ENCI opnieuw geen strobreed in de weg. Gevolg: de ENCI kon jarenlang illegaal de berg verder afgraven. We hadden toen al lang kunnen weten dat de ENCI een onbetrouwbare partner is. En nu er daadwerkelijk de portemonnee getrokken moet worden, probeert men onder de verplichtingen uit te komen’, zo vervolgt de partij in haar brief

De Partij Veilig Maastricht verzoekt het gemeentebestuur met klem om de rug recht te houden en geen concessies te doen. ‘De ENCI heeft lang genoeg geld verdiend in Maastricht en het bedrijf mag niet de kans krijgen om ten koste van Maastricht en zijn berg extra geld uit te keren aan de aandeelhouders. Afspraak is afspraak’, besluit de PVM.