PvdA wil buurtnetwerken betrekken bij het verlichten van toenemende zorgvraag

Het lijkt de PvdA een goed idee dat de gemeente samen met buurtnetwerken projecten opzet waarbij buren elkaar helpen. Dit in het kader van de tekorten in de zorg, waarbij het de vraag is of in de nabije toekomst nog wel de zorg geleverd kan worden die iedereen nodig heeft.

PvdA wijst naar de oplopende behoefte aan zorg en een afname van het aantal mensen dat deze kan verlenen. Raadslid Henri Borgignons stelt daarom voor om te kijken naar wat mensen zelf kunnen doen en waar hulp nodig is. Hij hoopt dat het stadsbestuur met de buurtnetwerken initiatieven opzet waarbij mensen hulp krijgen bij het boodschappen doen, het poetsen en andere kleine klusjes.