Provincie trekt 2 miljoen uit voor kandidatuur Einstein Telescoop

De Provincie Limburg stelt op korte termijn 0,4 miljoen euro ter beschikking uit de provinciale procesmiddelen om het plan van aanpak voor de kandidatuur voor de Einstein Telescoop te ondersteunen. Er wordt dekking gezocht voor de kosten in bestaande middelen. In totaal zal hiervoor 2 miljoen worden uitgetrokken. 

Eerder heeft het college op 26 april opdracht gegeven om te voorzien in een krachtige invulling van een partnerrol om het Europese kandidatuur voor te bereiden. Om vervolg te geven aan deze opdracht en aan de afspraken die eerder gemaakt zijn, trekt de provincie twee miljoen extra uit. 

BelgiĆ« heeft eerder al steun verklaard voor het Europese project en ondersteunt de voorbereidingen. Tot 2025 zullen de stappen gezet moeten worden naar een gezamenlijk kandidatuur van de landen.