Postbezorgers helpen in strijd tegen eenzaamheid

De Seniorenpartij Maastricht wil dat Maastricht meedoet aan een project waarbij postbezorgers helpen in de strijd tegen eenzaamheid.

De partij heeft gezien dat PostNL via haar eigen website kenbaar gemaakt heeft de samenwerking in de strijd tegen eenzaamheid verder uit te breiden. Een pilot in Rotterdam wees uit dat postbezorgers en pakketbezorgers een rol van betekenis kunnen verzorgen bij het signaleren van eenzaamheid. Zij melden binnen de pilot signalen van eenzaamheid bij de plaatselijke welzijnsorganisatie, die vervolgens binnen 48 uur naar het adres gaat om te kijken of inderdaad iemand eenzaam is en of er een vervolgactie nodig is. 

De positieve uitkomst van de pilot wordt dit jaar het gebied uitgebreid naar 10 extra gemeenten met de ambitie te bouwen aan een brede landelijke uitrol. Tevens worden, op vrijwillige  basis, pakketbezorgers en postbezorgers opgeleid voor het herkennen van eenzaamheid.

De Seniorenpartij Maastricht is van mening dat dergelijke projecten en initiatieven waarmee de eenzaamheid van (oudere) mensen wordt aangepakt, gestimuleerd moeten worden.