Positieve geluiden over Tongerseweg

Een afname van geluid en trillingen, bewoners die minder overlast ervaren en het gevoel dat de Tongerseweg veiliger, comfortabeler en aantrekkelijker voor de gebruikers is geworden. Die conclusies worden getrokken uit de meting die de gemeente in mei en juni vorig jaar heeft laten doen naar aanleiding van de aanpassing van de Tongerseweg. 

Volgens die meting is ook de hoeveelheid vrachtverkeer afgenomen en daalde de gemiddelde snelheid die er gereden wordt.

Omwonenden maken zich wel zorgen over de beperkte scheiding tussen fietspad en voetpad en de geparkeerde auto's op het fietspad. Hiervoor is inmiddels een posteractie ingezet en wordt ook handhavend opgetreden tegen het parkeren op fietspad of trottoir.