Politieke zorgen over armoedeval

In Maastricht hebben verschillende organisaties van vaste lasten zoals  woningcorporaties, energiemaatschappijen en zorgverzekeraars het eerste kwartaal van dit jaar een stijging van betalingsachterstanden gemeld. Dit stelt het stadsbestuur in antwoord op vragen van het CDA Maastricht.

De partij  maakt zich zorgen over de inflatie en stijgende voedsel en energieprijzen omdat er in Maastricht meer dan gemiddeld sprake is van armoede. Op dit moment is het aantal signalen weer afgenomen, waarschijnlijk omdat mensen inmiddels de energietoeslag hebben ontvangen of omdat zij vakantiegeld voor de betalingen hebben ingezet. Hoe dan ook gaat de gemeente wel in gesprek met Stichting Urgente Noden Nederland, zo laat men aan het CDA weten. Samen met dit noodhulpbureau gaat men bekijken of er een Sociaal Leenfonds kan worden opgericht of dat er een startbudget voor giften kan komen.