Politieke vragen over demonstratierecht in Maastricht

De lokale partijen GroenLinks, SP, Volt en Partij voor de Dieren zetten vraagtekens bij de manier waarop de gemeente omgaat met het recht om te demonstreren. Zij verwijzen daarbij naar een rapport van Amnesty International.  Dit rapport over het demonstratierecht brengt aan het licht dat Maastricht - net als veel andere Nederlandse gemeenten - een aantal zaken niet op orde heeft.

Vergunning

Zo benoemt de gemeente wél dat iedereen mag demonstreren en dat er dus géén toestemming voor een demonstratie hoeft te worden gegeven, maar krijgen inwoners die een protest aanmelden regelmatig tóch een bevestiging waarin gesproken wordt over een ‘vergunning’.

Te moeilijk

Aanmelden is alleen gewenst om de gang van zaken rondom de demonstratie goed te laten verlopen. Maar ook die procedure loopt in Maastricht niet helemaal zoals het zou moeten, zo stellen de partijen. Zo is de aanmeldpagina alléén in het Nederlands opgesteld en is er een DigiD voor nodig terwijl niet iedereen die heeft.

In 2021 verloor Maastricht al eens een rechtszaak over het demonstratierecht, melden de partijen. Zij willen daarom graag weten wat er sindsdien gedaan is om de situatie te verbeteren.