Politiek stelt vragen over wateroverlast: Kamervragen en raadsvragen

Verschillende politici stellen vragen naar aanleiding van de wateroverlast in Zuid-Limburg.

Zo schrijft D66-Kamerlid Tjeerd de Groot op X, voorheen Twitter: "Er is geen tijd te verliezen om Limburg beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering."

Maatregelen
Het Kamerlid is onder meer benieuwd naar de maatregelen die in de afgelopen jaren genomen zijn. Verder vraagt De Groot zich af wat de verwachte omvang gaat zijn van de schade van de wateroverlast.

Meer capaciteit
Ook vraagt het D66-Kamerlid om een toezegging om samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te werken aan meer capaciteit voor waterbuffers in bewoond gebied.

Lokaal
Naast de vragen in de Tweede Kamer, zijn ook lokaal vragen gesteld. Zo vraagt GroenLinks Maastricht zich af of het college het belangrijk vindt om water sneller af te voeren. De Seniorenpartij Maastricht wil graag zien dat het stadsbestuur de meldingen van wateroverlast in kaart brengt.

In Zuid-Limburg viel gisteren volgens 1Limburg zo'n 40 tot 60 millimeter regen. Dit zorgde ook voor veel overlast in delen van Maastricht.