Pleidooi om ook Landbouwbelang te laten profiteren van positief saldo gemeente

De partijen SP Maastricht, M:OED en de Partij voor de Dieren zouden graag zien dat er voor het voortbestaan van de culturele vrijhaven Landbouwbelang geld beschikbaar wordt gesteld.

De gebruikers van het Landbouwbelang moeten het pand gaan verlaten, omdat onder meer de Toneelacademie en het Conservatorium zich erin vestigen.

Andere instellingen
SP Maastricht, M:OED en de Partij voor de Dieren wijzen erop dat Maastricht het boekjaar 2022 afsluit met een positief saldo van ruim 27 miljoen euro. Daarvan krijgen waarschijnlijk verschillende instellingen als het MECC, de Muziekgieterij en Lumière een bedrag toebedeeld.

Grote waarde
Het Landbouwbelang mag daarbij volgens de partijen niet achtergesteld worden; de culturele broedplaats heeft voor de stad immers een grote maatschappelijke en economische waarde, zo vindt men. De partijen stellen dan ook voor om het raadsvoorstel aan te passen en voor het Landbouwbelang 2,7 miljoen te reserveren voor op een nieuwe locatie.