Plannen voor ondergronds treinstation

In de toekomst moeten er voor de sporen 4, 5 en 6 op het station ondergrondse perrons komen. Samen vormen zij een ondergronds station voor bepaalde bestemmingen.

Het plan van architect Jo Coenen en econoom Luc Soete is onderdeel van een eerste aanzet voor de herontwikkeling van het stationsgebied. Op termijn moet het station twee functies beter gaan vervullen. Enerzijds als ‘overstapstation’. Een internationaal knooppunt voor reizigers uit het noorden en oosten om vervolgens over de grens naar het zuiden te reizen. Anderzijds als kopstation voor reizigers uit het zuiden, die vanuit Maastricht verder Nederland in kunnen trekken.

Dit betekent ook dat er meerdere ingangen moeten worden gecreëerd. Ook wordt er nog rekening gehouden met bepaalde groepen reizigers in de plannen. Studenten en forenzen bijvoorbeeld die naar de campussen in Randwyck willen reizen via deze ondergrondse perrons, kunnen dan wellicht via een achteringang terecht en zo bij de sporen voor desbetreffende bestemmingen komen.

Er liggen nu drie scenario’s, over hoe deze ondergrondse stations mogelijk eruit komen te zien.

Ronald van den Hoven