Plannen voor negen nieuwe woningen in Heugem

Er zijn plannen om op het perceel De Beente 41 in de wijk Heugem negen gestapelde woningen te bouwen. Voor de nieuwbouw zal de fruitloods die er nu staat tegen de vlakte gaan.

Vijf van de woningen zullen vallen onder sociale huur en koop, vier ervan worden middenhuurwoningen. De omwonenden zijn middels een informatiebijeenkomst afgelopen voorjaar al op de hoogte gesteld.

Plan inzien
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt van 14 december tot en met 24 januari ter inzage bij het GemeenteLoket. Een dag eerder, vanaf 13 december, is het ook digitaal in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bezwaren
Mensen die bezwaren of op- en aanmerkingen hebben, kunnen die tot en met 24 januari insturen. Deze eventuele zienswijzen worden dan meegenomen in het vervolgproces van de plannen.

Foto: RTVM Igor Heemels