Plannen voor De Beyart kunnen worden ingezien bij gemeenteloket

Het plan voor de veranderingen in en om woonzorgcentrum De Beyart kan vanaf donderdag een maand lang worden ingezien bij het gemeenteloket. Binnen een termijn van zes weken kunnen mensen dan eventueel reageren op de plannen, waarbij het bestaande pand gemoderniseerd wordt en er nieuwe bebouwing wordt toegevoegd.

Ook het opwaarderen van de kloostertuin, die nu niet toegankelijk is maar beperkt wordt opengesteld voor publiek, is onderdeel van het plan. Binnen het terrein wordt er verder kritisch gekeken naar welke bomen er mogen blijven staan. En men wil er een ondergrondse parkeergarage bouwen.

Eerder dit jaar was er al wat weerstand vanuit omwonenden tegen de plannen. Er waren toen onder meer zorgen over aantasting van de monumentale waarde van De Beyart en het verdwijnen van teveel groen.