Plannen aangepast: alle sporen van Centraal Station gaan mogelijk ondergronds

Boven het Spoor, het plan van architect Jo Coenen en econoom Luc Soete, om enkele sporen rondom het Centraal Station ondergronds te leggen, is te duur. Spoorbeheerder ProRail liet onderzoeken hoeveel het voornemen, dat de barrière van een bovengronds spoor tussen Wyck en Maastricht-Oost moet wegnemen, zou kosten. En dat kwam uit op 1,4 miljard euro.

Te veel om er zelf iets in bij te dragen. De voordelen zijn er voornamelijk voor de stad, maar niet per se voor ProRail, dat zoekt naar verbeteringen voor spoorverbindingen.

Alternatief plan
Daarom gaan Coenen en Soete nu aan de slag met een vervolgplan, waarbij het Centraal Station als nieuw internationaal knooppunt voor treinen gaat gelden. Een mogelijkheid daarbij is om in dit geval alle sporen ondergronds te brengen. De tunnel wordt dan tweelaags, maar is wel korter ondergronds.

Kosten
Coenen en Soete lieten onderzoeken hoeveel hun nieuwe plan ging kosten en kwamen daarbij uit op 750 miljoen euro. De gemeente hoopt dat met dit financiele vooruitzicht en de andere internationale status die het station dan krijgt ProRail ook enthousiast is en alsnog de beurs trekt. "Met het nieuwe plan ontstaan er naast het verhogen van leefbaarheid ook andere argumenten en belangen om te investeren in het ov-knooppunt Maastricht", schrijven wethouders John Aarts en Frans Bastiaens.

Ronald van den Hoven