Plan Palace op onduidelijke formuleringen aangepast

De gemeenteraad moet een zogenaamd herstelbesluit nemen over de toekomst van het oude Palace-pand in Wyck. Als de raad dit doet, gaat het akkoord met enkele wijzigingen binnen het plan voor deze plek.

Hier wordt de bouw van een hotel, een onderliggende parkeergarage en zeven stadswoningen voorbereid.

Tegen de plannen zijn zes beroepen ingediend, waarvan er inmiddels één is ingetrokken. Deze beroepen worden weldra behandeld door de Raad van State, de hoogste rechter in ons land. Er zijn bijvoorbeeld vraagtekens over het bodem- en stikstofonderzoek en er wordt gevreesd voor permanente bewoning van de hotelappartementen.

De gemeente heeft echter gevraagd te wachten met de zittingen in deze zaak, omdat het ervan overtuigd is dat door enkele bepalingen te veranderen in het plan, aan de wens van de tegenstanders kan worden voldaan. Volgens wethouder Frans Bastiaens is de weerstand ontstaan door onduidelijke formulering.