Plan om aantal internationale studenten op universiteit af te remmen

De universiteit in onze stad werkt mee aan een plan van alle universiteiten in Nederland gezamenlijk om de komst van het aantal internationale studenten af te remmen. De onderwijsinstellingen zien dat de toename van buitenlandse studenten voor knelpunten en wrijving in de samenleving zorgt.

Het plan bevat enkele maatregelen: zo komen er meer Nederlandstalige opleidingen. Op termijn zullen alle grote bachelors ook in het Nederlands worden aangeboden en dus komt er voorlopig een stop op nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen. Ook wordt het voorbereidend jaar voor internationale studenten, bij de UM het ‘foundation programme’ geheten, stopgezet.

Profiel
Ondanks de maatregelen benadrukt de universiteit Maastricht wel dat het een internationale universiteit is en dat juist dit profiel in deze grensregio broodnodig is.