Partijen in de regio gaan gezamenlijk laaggeletterdheid aanpakken

In de bibliotheek in Malpertuis is gisteren in de namiddag een overeenkomst ondertekend waarin maar liefst 19 partijen in de regio afspreken om de basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer te verbeteren.

In Maastricht bijvoorbeeld is dertien procent van de inwoners laaggeletterd en scoort zeventien procent heel slecht op alle basisvaardigheden.

Vijf basispunten
Dit zogeheten Bondgenootschap Basisvaardigheden Maastricht-Heuvelland gaat zich richten op vijf punten. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen, makkelijke taal gebruiken zodat iedereen kan meedoen, opsporen van inwoners met weinig basisvaardigheden, meer mensen met Nederlands als moedertaal laten starten met onderwijs voor volwassenen en volwassenen met weinig basisvaardigheden helpen met scholing.

Partners
De gemeentes Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg, Stichting Trajekt, VISTA College, Stichting Lezen en Schrijven, Cubiss, Bibliotheek Gulpen-Wittem, Openbare Bibliotheek Meerssen, Centre Céramique, Stichting Heuvellandbibliotheken, Kenniscentrum Empowerment Maastricht en Heuvelland, MTB, MEE Zuid-Limburg, Maastricht UMC+ en stichting ABC zijn de negentien partijen die tekenden.