Partij Veilig Maastricht wil stuk natuurgrond Terblijterweg onbebouwd laten

Wat Partij Veilig Maastricht betreft, blijft het stukje natuur tegenover het L1-gebouw, langs de Terblijterweg, onbebouwd. De fractie reageert daarmee op een artikel in De Limburger, waarin staat dat de eigenaar van een deel van de grond zijn stuk wil overdragen aan de gemeente.

Er zijn in totaal overigens zes eigenaren die een stuk grond van de oppervlakte bezitten. De grond is al jaren aangeduid als bedrijventerrein, maar werd nog nooit zo ingevuld. Op het terrein zou bovendien momenteel een dassenfamilie wonen.

Volgens Partij Veilig Maastricht wordt met het in stand houden van natuur hier een zeldzame kans benut om bij te dragen aan de biodiversiteit en het tegengaan van hittestress.  Wellicht moet het stuk worden verbonden met de bebossing en vijver aan de overkant van de Terblijterweg om zo een aaneengesloten stuk natuur te krijgen, zo pleiten fractievoorzitter Tiny Meese en burgerlid Alain Garnier.

Ronald van den Hoven