Partij M:OED wil grotere rol woningcorporatie in studentenhuisvesting

Partij M:OED heeft het stadsbestuur vragen gesteld over het achterblijven van de hoeveelheid studentenkamers die worden aangeboden door woningcorporaties. Graag ziet de partij net zoals in andere gemeenten in Maastricht een studentenhuisvester, een woningcorporatie die zich alleen maar bezig houdt met sociale woninghuur aan studenten.

De partij ziet veel heil in het aanbieden van studentenhuisvesting door woningcorporaties omdat dit minder problemen zou opleveren dan de verhuur op de vrije markt, waar regelmatig sprake is van wantoestanden als discriminatie en huisjesmelkerij. De partij wijst op een raadsstuk dat meldt dat in Maastricht minimaal 30% van het huisvestingsaanbod voor studenten door corporaties moet worden aangeboden, maar betwijfelt of dit wel het geval is.

Het aantal studentenkamers dat op de particuliere markt wordt aangeboden - zo meent M:OED - is niet zo makkelijk te becijferen.  Er is bijvoorbeeld geen meldplicht wanneer kamers van de markt worden afgehaald. Verder zijn kamers zoals die in het Studenthotel worden aangeboden eigenlijk hotelkamers. Graag wil de partij van het stadsbestuur weten hoe het zit met die gewenste 30 % woningcorporatie-studentenkamers.

Studentenhuisvester

Omdat het in september gepresenteerde ‘Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022 tot 2030’ rept van een forse stijging van het aantal toekomstige studenten ziet M:OED graag dat er net als in vele andere gemeenten ook  in Maastricht ingezet wordt op een studentenhuisvester: een woningcorporatie die die zich enkel en alleen bezig houdt met het beheren en ontwikkelen van sociale woningen voor studenten.