Opvang asielzoekers in gouvernement misschien verlengd

De opvang van de asielzoekers in het Lab gebouw bij het Gouvernement zal wellicht ook na 1 oktober nog worden voortgezet.

Tijdens een debat in Provinciale Staten over de opvang van de asielzoekers afgelopen vrijdag heeft gouverneur Emile Roemer laten weten dat men nog niet is gevraagd om de opvang langer te laten duren dan de afgesproken einddatum van 1 oktober. Mocht die vraag er echter wel komen dan staat het College van Gedeputeerde Staten daar positief tegenover, zo stelt hij.

De ca 40 asielzoekers uit voornamelijk Syrië en Eritrea namen eind juli hun intrek in het gebouw. De Limburgse fracties van de Partij Forum voor Democratie en PVV zagen het met lede ogen aan en vroegen een debat aan. Hun motie voor een verzoek aan het kabinet om een asielstop haalde het vrijdag niet. Roemer laat wel weten voortdurend in gesprek met het Rijk te zijn omdat ook hij vindt dat er een structurele oplossing moet komen voor het opvangen van de vluchtelingen. 

Zie ook :