Ook Maastricht moet van het gas af: 'Forse weg te gaan'

Met het plan Uitvoeringsprogramma Energie- en Warmtetransitie toont het stadsbestuur haar visie over hoe Maastricht op termijn een groene stad moet worden. "Het is een hoge berg waar we tegenop kijken, een uitdaging", zo vertelde wethouder John Aarts vandaag bij de presentatie.

Nazareth & Beatrixhaven
Het plan is nu vooral nog gericht op onderzoeken. Zo gaat in Nazareth de mogelijkheid voor een warmtenet bekeken worden. Dat moet gebeuren met warmte vanuit glasfabriek OI. Ook de verduurzaming van industrieterrein de Beatrixhaven staat in het plan.

Monumenten
Aangezien Maastricht de tweede stad in Nederland is op het gebied van de hoeveelheid monumenten, is het verduurzamen van de binnenstad een grote opgave. Ook heeft Maastricht relatief veel huizen met lage energielabels.