Ook allerjongsten kunnen met subsidie blijven deelnemen aan sport en cultuur

De gemeente gaat ervoor zorgen dat ook de allerjongsten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur subsidie kunnen krijgen om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. 

Volgend jaar sluit Maastricht zich aan bij het Volwassenen Fonds Sport & Cultuur, en vervangt men een huidige declaratieregel die voorziet in subsidies voor alle leeftijden. Daardoor zouden 0 tot 4 jarigen in de toekomst buiten de boot vallen want aanvragen voor het Jeugdfonds zijn normaal gesproken pas mogelijk vanaf vier jaar. Na vragen van de Seniorenpartij Maastricht wordt dit nu aangepast.