Oogdruppeltraining moet druk op thuiszorg verminderen

Het Maastricht UMC+ is deze week gestart met een oogdruppeltraining. Hierbij krijgen mantelzorgers en patiënten instructie hoe deze handeling, die als relatief eenvoudig wordt beschouwd, uit te voeren is. Dit alles met een doel: de druk van de thuiszorg afhalen.

Want net als in andere delen van de zorg is ook de druk op de thuiszorg enorm, vanwege een personeelstekort en het verzuim. Met het aanleren van het aanbrengen van oogdruppels kan deze tak van de zorg echter enorm geholpen worden. De groep die deze handeling dagelijks (meerdere keren) ondergaat is namelijk bijzonder groot.

Het betreft mensen die een staaroperatie hebben gehad of de aandoening Glaucoom hebben. Om een idee te geven: alleen al per week voert de afdeling Oogheelkunde zestig staaroperaties uit.

Als een mantelzorger of patiënt zelf de handeling kan uitvoeren, scheelt dat enorm. Vandaar dat er sinds woensdag in het ziekenhuis in de polikliniek Oogheelkunde een aparte balie is geopend waar de trainingen worden gegeven. 

Deze manier van werken wordt binnenkort ook bij andere handelingen ingevoerd. "Ook voor meer complexe zaken zoals het intraveneus toedienen van antibiotica. Daar beginnen we volgend jaar mee", aldus Marion van Mulekom, opleidingscoördinator. Zij benadrukt tevens dat voor mensen die niet aan de training wensen deel te nemen, de mogelijkheid van gewone zorg gewoon aanwezig blijft.