Onrust onder ouders over leerlingenvervoer: 'Chauffeur sloeg mijn kind'

Onrust bij enkele ouders rondom het leerlingenvervoer in onze stad, dat uitgevoerd wordt door het bedrijf Taxi Van Meurs. Daar gebeuren volgens de klagers, van wie de meesten anoniem willen blijven, zaken die niet door de beugel kunnen.

Angelique Zaal beweert zelfs dat haar kind geslagen werd door een chauffeur. "Een buurman heeft dit zien gebeuren. Mijn zoon bevestigde dit." De klacht is bekend bij directeur Frank van Meurs. De chauffeur ontkent volgens hem de gebeurtenis. Van Meurs zegt dat het nu het woord van de één is tegen dat van de ander. In ieder geval is ervoor gezorgd dat de betreffende chauffeur de zoon van Angelique niet meer vervoert. Zaal deed geen aangifte: "Ik heb het idee dat aangiftes niet snel worden opgenomen als wordt ingeschat dat het niet te bewijzen valt. De wijkagent heb ik het wel per mail gemeld."

Te laat
Maar er is meer: zo hebben de busjes de kinderen in dit tot nog toe prille schooljaar al meermaals te laat op school afgezet. Volgens Van Meurs heeft één en ander te maken met het feit dat er op het laatste moment routes bijkwamen en omgegooid dienden te worden, omdat tientallen kinderen pas vlak voor de start van het nieuwe schooljaar werden toegevoegd.

Bij de buren
Ook werd een kind op het verkeerde adres afgezet. "Hij is afgezet bij buren die ik niet ken. Wij wonen daar nog geen jaar. Ze komen heel aardig over enzo, maar dit mag en kan toch niet de bedoeling zijn", foetert een vrouw die anoniem wil blijven. Frank van Meurs zegt nog niet op de hoogte te zijn van dit incident en dit na te vragen bij de verantwoordelijke chauffeur.

In gesprek
De gemeente, als verantwoordelijke voor het leerlingenvervoer, laat in de persoon van wethouder Johan Pas weten dat het leerlingenvervoer onder druk staat, ook landelijk. Dit door bijvoorbeeld een tekort aan chauffeurs. "Het taxibedrijf slaagt erin alle leerlingen te vervoeren, maar dat is geen gemakkelijke opgave", stelt Pas, die later deze maand een gesprek heeft met Angelique. Van Meurs zegt ook nog contact te gaan zoeken met haar.