(On)nodig noodfonds? Aanvragen blijven achter

Het gemeentelijk noodfonds, bedoeld voor Maastrichtenaren die de energierekening niet kunnen betalen en die tussen wal en schip belanden wat betreft de hulp vanuit de landelijke overheid, heeft tot nu toe weinig aanmeldingen.

Die conclusie kan getrokken worden uit een brief die verantwoordelijk wethouder Alex Meij (PVM) aan de raad stuurt.

Bescheiden
Zo staat in de brief dat voor het gemeentelijke noodfonds maar 285 aanvragen zijn geweest. Daarvan zijn 237 afgehandeld, 46 huishoudens hebben daadwerkelijk de tegemoetkoming ontvangen. De gemeente zelf schrijft dat het aantal aanvragen 'aan de bescheiden kant blijft.'

Wildgroei
Alex Meij laat hardop nadenkend weten dat de oorzaak voor het geringe aantal aanmeldingen waarschijnlijk te maken heeft met de wildgroei aan andere maatregelen. Ook zou het dalen van de energieprijs de hulpvraag mogelijk drukken.

De gemeente schrijft verder dat men een hoop gedaan heeft om Maastrichtenaren te bereiken. Alleen al via advertenties op sociale media werden een kleine 400.000 mensen bereikt. Ook via posters, flyers, advertenties in kranten en andere nieuwsmedia, heeft de gemeente geprobeerd de Maastrichtenaar te informeren.

Afwachten
De regeling voor het gemeentelijk noodfonds energiekosten loopt nog tot 1 juli. Dan is er wellicht beter beeld over hoe nodig het noodfonds was.