Onkruid zal vergaan - gemeente vervangt groenperken

De gemeente gaat de komende periode op verschillende wijken in de stad de groenperken vervangen en verharding aanbrengen rondom bomen.

Een deel van de groenvakken in de stad - zo bleek na onderzoek van de gemeente - bevat beplanting die aan vervanging toe is en niet meer de volledige bodem bedekt. Omdat dit zorgt voor onkruid worden de groenvakken de komende jaren aangepakt. Oude planten gaan er dan uit, nieuwe gaan erin. De perken worden per wijk vervangen. Oktober/november zijn Belfort en Daalhof aan de beurt, daarna volgen in november/december de Heeg en Wyckerpoort. In Wittevrouwenveld en Amby start men de werkzaamheden in december en januari, Nazareth en Limmel volgen in januari/februari, Itteren staat op de planning in februari. Bewoners krijgen van te voren een brief met informatie. Plekken waar gewerkt wordt kunnen er tijdelijk kaal uitzien.

Verharding

Omdat op verschillende plekken van de stad wortels van bomen tegen de verharding drukken en zo de bestrating ongelijk maken worden ook verhardingen aangebracht. Op sommige plaatsen gebruikt men hiervoor ander materiaal: een gebonden halfverharding in rood en grijs. Op andere plekken vervangt men de bestrating ook voor een deel door gras of planten.